0 18

месечна кампания за социален диалог

0 36

двустранни консултации

0 20

тристранни консултации

0 1000

граждани с повишена информираност

Meet Woman Who Care About Our City

Mayor Christina J. Walsh, an accomplished advocate for working people and a proud product of the City, is the City’s 54th mayor. Mayor Walsh was sworn in to serve a second term on January 1, 2018. Learn more about Mayor Walsh and read his blog.

It is more difficult to rule yourself than to rule a city.

КНСБ България

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) е най-голямата представителна синдикална организация в страната, която изигра основна роля като един от основните социални партньори в процесите на преход към демокрация и стабилна пазарна икономика през последните 30 години.

LO Норвегия

Норвежката конфедерация на синдикатите (на норвежки: Landsorganisasjonen i Norge, LO) е национален синдикален център, определено най-голямата и вероятно най-влиятелната организация на професионалните съюзи в Норвегия.

БСК България

Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, създадена на 25 април 1980 г. В своята 40-годишна история БСК се утвърди като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, като се ръководи единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност

NHO Норвегия

Конфедерацията на норвежките предприятия (NHO) [на норвежки Næringslivets Hovedorganisasjon] е най-голямата норвежка организация на работодатели и водещ бизнес. Настоящото ни членство от 25 600+ компании варира от малък семеен бизнес до мултинационални компании в повечето сектори.

Social dialogue – Decent work

2019/101835 Responsible Social dialogue for decent life (Re-dial)

Цели на проекта Re-dial

Целите на проекта Re-dial са: Подобрен социален диалог и сътрудничество чрез:

Подпомагане укрепването на тристранния диалог, осъществявайки 36 двустранни и 20 тристранни консултации на национално, регионално и местно ниво с пилотни региони София, Варна, Бургас, Стара Загора и Велико Търново. Обучение на 500 представители на социалните партньори, както мъже, така и жени, за увеличаване на капацитета за участие в социалния диалог с по-високо ниво на интензивност и доверие за повлияване на националните политики и закони.

Управление на проекта Re-dial

4 срещи на партньорите по проекта, всяка от които свързана с: учебното посещение за разработване на общи пакети за цифрови умения и обучение, началната конференция, кампанията за социален диалог и заключителната конференция.

Публичност на проекта Re-dial

- Уебсайт на проекта, брошури, плакати
- Международна начална конференция
- 18-месечна кампания за социален диалог с 36 двустранни и 20 тристранни консултации, пресконференции, повишаващи осведомеността на 1000 граждани
- Международна заключителна конференция

Партньори по проекта Re-dial

Партньорите по проекта Re-dial са 4 ключови национално представителни социални партньори:  организации на работниците и служителите (КНСБ и LO) и асоциации на работодателите (БСК и NHO).

Проектът надгражда резултатите от „Социалния диалог - обмен на примери за добри практики“, реализиран от  LO и NHO от Норвегия и КНСБ и БСК от България, свързани съответно с ЕКП и BUSINESSEUROPE.

Основни дейности на проекта Re-dial

Разработване на общи пакети за цифрови умения за повишаване на ефективността и ефикасността на социалното партньорство, базирани на модела на съвместно обучение на LO-NHO „компетентност за сътрудничество“ и други експертни познания, идентифицирани по време на учебното посещение в Норвегия, дигиталния обмен и работата в мрежа

Времева рамка на проекта Re-dial

Началната времева рамка на проект Re-dial: 1.12.2019 - 30.11.2022

Stay Connected

Meet Project Team

The council is made up of four at-large councilors that represent the entire City, and nine district councilors that represent specific areas of the City.

Explore Common Resources

We have information on how to make many different transactions with the our Smart City.

Apply for a City job

Building Permits & Licenses

Find Affordable Housing

Get a Resident Parking Permit

Pay Your Motor Vehicle Tax

Order Birth Certificates Online

Pay Your Real Estate Taxes

Report an Issue on 311

Pay Code Violation Fines

City Property Information

Social Dialogue